top of page

Skog

Vi bedriver skogsbruk hemma på gården i Spannarp samt på Söderåsen om totalt ca 215 hektar. Ur skogarna hämtas virke som blir till hus, möbler, energi etc. Ungefär hälften av skogen är ädellöv med mestadels bok men även ek. Den andra hälften är barrskog. Våra skogar utgörs av en omväxlande biotop som bebos av ett rikt djur- och växtliv.

 

bottom of page