top of page

Jakt

På Spannarp bedrivs sedan länge en aktiv jaktverksamhet. Viltvård är ett viktigt inslag i det naturvårdsarbete som pågår på gården. Här finns goda förutsättningar för viltet att trivas vilket resulterar i viltrika jaktmarker. Vi har möjlighet att sälja 1 till 2 jakter per år.

 

bottom of page