top of page

Kycklingar

Gårdens kycklingproduktion omfattar 10 000 kvm slaktkycklingstall. Det är uppdelat på två stallar, ett på 4000 kvm (2003) och ett på 6000 kvm (2016). Vi föder i dagsläget upp ca 1 600 000 kycklingar per år åt Guldfågeln. Under uppfödningstiden går kycklingarna fritt på en ströbädd av kutterspån där de kan picka och sprätta. Kycklingen har under hela uppfödningstiden fri tillgång till vatten och foder. Temperatur, ljus och fuktighet i stallet kontrolleras ständigt för att ge kycklingen bästa möjliga uppväxtmiljö varje dag under hela uppväxten. Djuromsorg och hygien är mycket viktigt i kycklinguppfödning. Det kräver mycket arbete på god skötsel av djuren och av stallarna. Vi följer en av världens strängaste djurskyddslag och ett unikt Djuromsorgsprogram utformat av branschorganisationen Svensk Fågel.

År 2021/2022 investerar vi i ett nytt kycklingstall på ca 6000 kvm som delvis finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

EU-logo-jordbruksfonden-farg-2.jpg
bottom of page