top of page

Lantbruk

Gårdens areal omfattas av ca 320 ha åker och 200 ha skog, varav ca 150 ha är beläget på Söderåsen. De grödor som odlas är främst vete, havre och raps. även ärtor och rödklöverfrö odlas för att få en bättre växtföljd. Allt odlas konventionellt och mycket av gödseln som kommer från gårdens kycklingar sprids på åkrarna. Marken har sedan år 2000 brukats plöjningsfritt och med hjälp av gårdens egna moderna maskiner.

Det mesta av spannmålen torkas och lagras i gårdens 2 torksilos på vardera 750 m3. Det mesta av veten ca 1000 ton används som foder till kycklingarna medan resterande säljs vid skörd eller löpande under året.

Strategin i växtodlingsplanen är att alltid anpassa valet av grödor efter de varierande förhållanden som en större fastighet alltid medför. Mottot är rätt gröda på rätt plats vid rätt tillfälle. Vi strävar efter en så stor höstsådd areal som möjligt för att framförallt kunna säkerställa veteproduktionen till kycklingarna.

bottom of page