top of page

Historia

Spannarps Säteri finns beläget i Ausås-socken i Ängelholms kommun, en kilometer öster om orten Spannarp. Gårdens äldsta kända ägare är den danska Gjeddeätten och den övergick genom gifte till släkten Grubbe, samt på 1600-talet till överstelöjtnant Patrik Dumbar. Hans änka Maren Munck innehade Spannarp, då Skåne blev svenskt. Senare tillhörde Spannarp medlemmar av släkterna Stenbock, Douglas, Kruse, Cedercrantz, Brummer och Barnekow. Under 1600-talet så lät Gustaf Stenbock bränna ner den medeltida borgen på Spannarp för att det inte skulle kunna komma i Snapphanarnas ägo. Den finns kvar i form av en ruinkulle, alldeles nordväst om den nuvarande huvudbyggnaden. De nuvarande mangårdsbyggnaderna uppfördes 1740-1741 av överste Isak Cedercrantz, som köpte Spannarp 1739. Isak var dåvarande ägare av Vegeholms gods samt Rögle gård och byggde Spannarp i syfte att ha det som rättarbostad. Huset och flyglarna byggdes men det flyttade dock aldrig in någon. Det resulterade i att huset stod tomt i ca 100 år tills på 1831 då Friherre Kjell Barnekow köpte Spannarp. 1883 ärvdes Spannarp av hans son Robert Magnus Barnekow. Han hade det i sin ägo till 1902 då han sålde det till friherre Axel Gyllenstierna. Axel sålde det till sin kusin friherre Johan Gyllenstierna år 1915. Det är Johan Gyllenstiernas ättlingar som ännu idag äger och driver gården.

 

bottom of page